خدمات مشاوره دکتر متحدی

ارائه خدمات حقوقی و روانشناختی در حوزه ازدواج و خانواده: مشاوره قبل ازدواج، زوج درمانی، دعاوی خانواده

ارائه خدمات حقوقی و روانشناختی در حوزه ازدواج و خانواده: مشاوره قبل ازدواج، زوج درمانی، دعاوی خانواده

هرچند امروزه متخصصین بسیاری در دسترس عموم مردم قرار دارند، لیکن متأسفانه همفکری و مشورت در فرهنگ اجتماعی ما جایگاه پذیرفته شده ای ندارد. بسیاری از شهروندان به علت عدم احساس نیاز و ضرورت فوری، از این خدمات صرف نظر می نمایند. نتیجه این بی دقتی، خود را در معضلات اجتماعی بسیار پر هزینه همچون شکستها و عدم موفقیتها، طلاق و ناپایداری خانواده ها، بزهکاری، مشکلات تربیتی و ... نشان می دهد.
لذا جهت ترغیب افراد به مشاوره و ارائه خدمات مشاوره ای، بر آن شدیم در تارنمای حاضر فضایی فراهم آوریم تا افراد ضمن دریافت اطلاعات ضروری، و طرح سؤال و تبادل نظر، دیدگاه بهتری نسبت به جنبه ها و مهارتهای زندگی فردی و اجتماعی پیدا نمایند.
شاید عادت به مشورت باعث پیشگیری از اشتباهات گاهاً پرهزینه، و یا تصمیم گیری های هوشمندانه تر گردد...

دنبال کنندگان ۳ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
تابلو اعلانات
طبقه بندی موضوعی مطالب

دادخواست مطالبه نفقه ایام گذشته و صدور دستور موقت:

مشخصات طرفین نام و نام خانوادگی شغل آدرس
خواهان زوجه
خوانده زوج
وکیل یا نماینده قانونی
تعیین خواسته و بهای آن تعیین و الزام به پرداخت نفقه ایام گذشته از تاریخ... تا زمان صدور اجرای حکم علی­الحساب مقوم به مبلغ ...ریال+ خسارات دادرسی+صدور دستور موقت
دلایل و منضمات دادخواست 1-عقدنامه شماره ..... 2-شهادت شهود 3- تحقیق محلی

شرح دادخواست:

باسمه تعالی

ریاست محترم دادگاه­های عمومی ....
با سلام
احتراماً به استحضار می­رسانم، اینجانب به موجب عقدنامه­ی شماره­ی ... در تاریخ...به عقد دائم خوانده در آمدم. علی­رغم اینکه اینجانب به ایشان تمکین داشته و دارم از تاریخ... تاکنون علی­رغم استطاعت مالی از پرداخت هزینه زندگی من استنکاف ورزیده است. بدواً مستند به ماده­ 229 قانون دادرسی مدنی، صدور قرار استماع گواهی گواهان تعرفه شده جهت احراز استطاعت خوانده و عدم پرداخت نفقه، سپس مستند به ماده 257 قانون استنادی صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی جهت تعیین میزان نفقه متعلقه به اینجانب، آن­گاه مستند به مواد 1106، 1111، 1205 و 1206 قانون مدنی صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت نفقه ایام مذکور مورد استدعا است. مستند به ماده­ 20 قانون حمایت خانواده و ماده 325 قانون آئین دادرسی مدنی صدور دستور موقت مبنی بر پرداخت مبلغی به عنوان علی­ الحساب نفقه جهت گذران امور زندگی تا صدور و اجرای رأی قطعی مورد تمنا است.
امضاء
شماره و تاریخ ثبت دادخواست
شماره
تاریخ
شعبه دادگاه عمومی رسیدگی فرمایید.
نام و نام خانوادگی مقام ارجاع­ کننده
تاریخ امضاء

.

.

دادخواست تعیین مسکن و پرداخت نفقه:

مشخصات طرفین نام و نام خانوادگی شغل آدرس
خواهان زوجه
خوانده زوج
وکیل یا نماینده قانونی
تعیین خواسته و بهای آن درخواست تعیین مسکن مستقل و پرداخت نفقه
دلایل و منضمات دادخواست 1-عقدنامه شماره ..... 2-شهادت شهود 3- تحقیق محلی

شرح دادخواست:

باسمه تعالی

ریاست محترم دادگاه­های عمومی ....
با سلام
احتراماً به استحضار می­رسانم، با توجه به عقدنامه شماره ....به تاریخ.... اینجانبه به عقد دائم آقای.... (خوانده) درآمده­ام ولی به علت عدم تأمین جانی و بدخلقی و کتک­کاری نامبرده و عدم امکان تهیه مسکن جداگانه توسط شخص اینجانبه و عدم توان مالی و همچنین به استناد گواهی پزشکی قانونی مبنی بر آثار ضرب و شتم خوانده، در آوارگی به سر می­برم و نمی­توانم به منزل پدر، مادر، خواهر و برادرم بروم، لذا تقاضا دارم تا خوانده را ملزم به تهیه مسکن جداگانه همراه با پرداخت نفقه و مخارج زندگی اینجانبه محکوم فرمائید.
امضاء
شماره و تاریخ ثبت دادخواست
شماره
تاریخ
شعبه دادگاه عمومی رسیدگی فرمایید.
نام و نام خانوادگی مقام ارجاع­ کننده
تاریخ امضاء

.

.

دادخواست صدور حکم طلاق به دلیل استنکاف زوج از پرداخت نفقه:

مشخصات طرفین نام و نام خانوادگی شغل آدرس
خواهان زوجه
خوانده زوج
وکیل یا نماینده قانونی
تعیین خواسته و بهای آن صدور حکم طلاق بخاطر استنکاف شوهر از پرداخت نفقه
دلایل و منضمات دادخواست 1-عقدنامه شماره ..... 2-دادنامه مورخه .... شعبه .... دادگاه عمومی شهرستان ...

شرح دادخواست:

باسمه تعالی

ریاست محترم دادگاه­های عمومی ....
با سلام
احتراماً به استحضار می­رسانم، اینجانبه طی عقدنامه شماره....با زوج با مشخصات فوق مبادرت به عقد ازدواج دائم نموده­ام. با توجه به این­که نامبرده مدتی است که از پرداخت نفقه به اینجانب خودداری نموده که ناچار به دادگاه شکایت و طی دادنامه شماره ....مورخه....از شعبه.... دادگاه عمومی شهرستان.....خوانده ملزم به پرداخت نفقه قانونی اینجانب گردیده است، معهذا باز هم خوانده از اجراء حکم دادگاه و پرداخت نفقه به اینجانب استنکاف می­نماید، لذا وفق ماده 1129 قانون مدنی بدین­وسیله تقاضای صدور حکم طلاق از دادگاه محترم را دارم.
امضاء
شماره و تاریخ ثبت دادخواست
شماره
تاریخ
شعبه دادگاه عمومی رسیدگی فرمایید.
نام و نام خانوادگی مقام ارجاع­ کننده
تاریخ امضاء

.

.

دادخواست مطالبه نفقه آینده:

مشخصات طرفین نام و نام خانوادگی شغل آدرس
خواهان زوجه
خوانده زوج
وکیل یا نماینده قانونی
تعیین خواسته و بهای آن تعیین نفقه آینده و الزام خوانده به پرداخت آن
دلایل و منضمات دادخواست 1-عقدنامه شماره ..... 2-شهادت شهود 3- تحقیق محلی

شرح دادخواست:

باسمه تعالی

ریاست محترم دادگاه­های عمومی ....
با سلام
احتراماً به استحضار عالی می­رسانم، اینجانبه به موجب سند ازدواج شماره­ ... از تاریخ.... همسر دائمی خوانده هستم و همواره نسبت به ایشان تمکین داشته و دارم.
خوانده علی­رغم داشتن استطاعت از پرداخت هزینه متعارف زندگی­ ام، استنکاف می­ ورزد. لذا مستند به ماده 1206، 1106، 1107 و 1111 قانون مدنی، تعیین نفقه و الزام خوانده به پرداخت نفقه آینده را خواستارم.
امضاء
شماره و تاریخ ثبت دادخواست
شماره
تاریخ
شعبه دادگاه عمومی رسیدگی فرمایید.
نام و نام خانوادگی مقام ارجاع­ کننده
تاریخ امضاء

.

.

مطالبه نفقه آینده فرزندان:

مشخصات طرفین نام و نام خانوادگی شغل آدرس
خواهان زوجه
خوانده زوج
وکیل یا نماینده قانونی
تعیین خواسته و بهای آن تعیین نفقه آینده فرزندان والزام خوانده به پرداخت آن
دلایل و منضمات دادخواست 1-عقدنامه 2-شهادت شهود 3- طلاقنامه 4-شناسنامه

شرح دادخواست:

باسمه تعالی

ریاست محترم دادگاه­های عمومی ....
با سلام
احتراماً اینجانب همسر دائمی خوانده بودم که به موجب سند طلاق شماره­ی... مورخ...از خوانده طلاق گرفتم.
ثمره­ ....سال زندگی مشترک، فرزند....ساله­ ای به نام ...است که تحت حضانت اینجانب قرار داشته و با من زندگی می­کند.
علی­رغم این­که خوانده به عنوان ولی قهری فرزندم موظف به پرداخت نفقه وی می­باشد تاکنون از پرداخت نفقه وی خودداری ورزیده است. بر این اساس مستند به ماده 1199 قانون مدنی تعیین مقدار نفقه فرزندم و الزام خوانده به پرداخت آن مورد استدعا است.
امضاء
شماره و تاریخ ثبت دادخواست
شماره
تاریخ
شعبه دادگاه عمومی رسیدگی فرمایید.
نام و نام خانوادگی مقام ارجاع­ کننده
تاریخ امضاء

 

.

.

نمونه احکام دادگاه در خصوص مطالبه نفقه:

دادنامه شماره (1)

خواهان: خانم زهرا ... با وکالت آقای علی ... به نشانی قم،

خوانده: آقای محمدرضا ...با وکالت آقای حسن
خواسته ­ها:
1- مطالبه نفقه معوقه، 2- تعیین نفقه جاریه، 3- الزام خوانده به تهیه مسکن واثاث البیت، 4- مطالبه خسارت دادرسی
رأی دادگاه
در خصوص دادخواست خواهان خانم زهرا.... فرزند ... به طرفیت خوانده آقای محمدرضا... فرزند.... به خواسته مطالبه نفقه گذشته مقوم بمبلغ چهل میلیون ریال و تعیین نفقه حال و آینده و الزام خوانده به تهیه مسکن مستقل و اثاث­ البیت مقوم بمبلغ ده میلیون و یک­صد هزار ریال با جلب نظر کارشناس و جیران کلیه خسارت دادرسی و حق ­الوکاله و با عنایت به محتویات پرونده و سند رسمی ازدواج در سال 1380 و اظهارات طرفین و استماع شهادت شهود و نظریه کارشناسی که به­جز در مورد نفقه قبل از سال1380 مصون از تعرض طرفین قرار گرفته دادگاه صرف­نظر از دلالت شهادت شهود بر صحت ادعای خواهان در مورد وقوع عقد در سال 1370 به لحاظ اقاریر طرفین در پرونده اثبات زوجیت مبنی بر وقوع عقد در سال 1380 و صدور سند ازدواج بر آن مبنا خواسته خواهان را از زمان وقوع عقد رسمی در سال 1380 به­ میزان خواسته تقویم شده در دادخواست تقدیمی وارد دانسته و مستنداً به مواد 198 و 202 و 229 و 257 ق .آ.د.م و مواد 1106 و 1107 قانون مدین حکم به محکومیت خوانده وفق نظر کارشناسی به پرداخت نفقه معوقه زوجه از تاریخ 1/1/1380 لغایت 29/12/1384 بمدت 5 سال از قرار هر ماه 000/700 ریال جمعاً 000/000/42 ریال و از 1/1/1385 لغایت تاریخ تقدیم دادخواست (3/10/88 ) بمدت سه سال و 9 ماه از قرار هر ماه 000/000/1 ریال جمعاً 000/100/45 ریال حداکثر تا میزان مبلغ خواسته تقویم شده جمعاً‌ مبلغ 000/100/50 ریال و از 3/10/88 به بعد هر ماه 000/200/1 ریال بابت نفققه جاریه زوجه تا زمان استحقاق با احتساب خوراک و پوشاک و مسکن و اثاث البیت و بهداشت و دوا و درمان و پرداخت کلیه خسارات از قبیل هزینه دادرسی و حق والوکاله وکیل و هزینه کارشناس در حق خواهان را صادر و اعلام می نماید . حکم صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان مقدس قم می باشد . و در خصوص مبلغ مازاد بر میزان خواسته تقویم شده در دادخواست مستنداًَ به همین دادنامه و پرونده خواهان ارشاد به تقدیم دادخواست مطالبه می­گردد.
دادرس شعبه ... محاکم عمومی حقوقی قم

.

.

دادنامه شماره (2)

خواهان­ها:1- آقای بابک ... به نشانی، تهران، ... 2- خانم معصومه ....به نشانی قم،

خواندگان:1- خانم معصومه ... به نشانی قم،...2- آقای بابک ... به نشانی تهران،...
خواسته ­ها: 1- الزام به تمکین2- مطالبه نفقه
رأی دادگاه
دعوی 1- بابک ... فرزند ... ، ...ساله، شغل ... و ساکن تهران 2- معصومه .... فرزند ...،... ساله شغل .... ساکن قم بطرفیت یکدیگر عبارت است از الزام به تمکین در دعوی اصلی که توسط زوج طرح شده و مطالبه نفقه از 18/9/88 لغایت ختم پرونده و تعیین نفقه جاریه مقوم به 000/100/3 ریال با توجه به مندرجات پرونده و اظهارات هر یک از نامبردگان و این­که زوج برای برگشت زوجه به زندگی مشترک پنج شرطگذاشته و به­ طور مطلق حاضر نیست زوجه را به زندگی مشترک برگرداند و زوجه به­ طور مطلق و بلاقید آمادگی برگشت به زندگی را دارد علی­هذا زوج در دعوی تمکین جازم نیست به استناد ذیل ماده 89 ناظر به بند 9 ماده 84 قرار رد دعوی صادر می­گردد نتیجتاً دعوی زوجه را در مورد نفقه جاریه مقرون به صحت تشخیص و به استناد ماده 1107 و 1111 قانون مدنی نفقه جاریه مبلغ 000/100 تومان برای هر ماه تعیین می­گردد و در مورد نفقه معوقه به لحاظ عدم تمکین و این­که خودش منزل را ترک نموده است به استناد 1108 قانون مدنی رأی بر بی­حقی وی صادر می­گردد، رأی صادره حضوری است و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع تجدیدنظر استان می­باشد.
رئیس شعبه... محاکم عمومی حقوقی قم

.

.

دادنامه شماره (3)

خواهان: خانم ناهید........ با وکالت آقای سید رضا... به نشانی قم،...

خوانده: آقای مصطفی .......به نشانی قم،...
خواسته­ ها:1- مطالبه نفقه، 2- الزام خوانده به تهیه مسکن
رأی دادگاه
در خصوص دادخواست خانم ناهید ...فرزند ... با وکالت آقای سید رضا ...به ­طرفیت آقای مصطفی ...فرزند ... به خواسته الزام خوانده به تهیه مسکن مستقل و پرداخت نفقه معوقه از تاریخ 1/8/87 تا تاریخ دادخواست 10/10/88 و تعیین نفقه جاریه خود و فرزندان مشترک ومطالبه هزینه دادرسی که باتوجه به محتویات پرونده از جمله فتوکپی مصدق نکاح­نامه رسمی به شماره ترتیب پیوست پرونده وجود علقه زوجیت دائم بین طرفین محرز است وکیل مدافع خواهان اعلام نمودند موکله در مورخه ....با خوانده ازدواج کرده دو فرزند مشترک دارند خوانده به موکله نفقه نداده و خرج و مخارج وی از اول توسط پدرش تأمین شده است و حالا هم توسط برادرش تامین می­شود و همچنین مخارج فرزندانشان هم توسط برادر موکله تأمین می­شود و منزلی که موکله زندگی می­کند متعلق به مادر موکله می­باشد و از طرفی خوانده گاهی به منزل مراجعه می­کند و برای تعویض لباس می­آید و لیکن خرجی پرداخت نمی­کند و ضمناً دوبار اظهارنامه جهت وی ارسال شده و خوانده استنکاف نموده است خوانده علی­رغم ابلاغ قانونی در جلسه دادگاه حاضر نشده و لایحه­ای نیز ارسال ننموده و هیچ­گونه دفاعی به­عمل نیاورده است و همچنین شهود خواهان که برابر جری تشریفات قانونی شهادت داده­اند اظهارات وکیل مدافعات خواهان را تایید نموده ­اند بنا به مراتب دادگاه ادعای خواهان را ثابت دانسته و جمعاً خوانده را به استناد مواد 1102-1107-1111 قانون مدنی به پرداخت مبلغ نوزده میلیون و پانصد و شصت و هفت هزار ریال به عنوان نفقه معوقه و هزینه دادرسی و تهیه مسکن مستقل در حق خواهان محکوم می­نماید ضمناً ملاحظه گردید که نفقه جاریه زوجه و فرزندان به ترتیب هر ماه مبلغ یکصد و چهل هزار تومان و شصت هزار تومان و پنجاه هزار تومان تعیین شده استرأی صادره غیابی محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز همقابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر می­باشد.
رئیس شعبه ...محاکم عمومی حقوقی قم

نظرات  (۱)

خیلی خیلی متشکرم از زحمات شما بزرگوار

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی